Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 22.09.2017 08:00

zakończona

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 22.09.2017 08:00
Zakończenie: 23.09.2017 16:00

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, Audytorium im. Janusza Korczaka.

Strona rejestracji:
https://200ig-aps.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH im. Jakuba Falkowskiego

Plac Trzech Krzyży 4/6 00-499 Warszawa

instytutgluch@post.pl
226280431